EMBRACING LIFE v.z.w.

Embracing Life is actief is in het Afrikaanse dorp Agou - Apegamé in Togo (West-Afrika). De vzw heeft een unieke aanpak omdat de lokale bevolking betrokken is bij het gehele project. Hierdoor krijgt de bevolking een gevoel van eigenwaarde, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Het doel van de vzw is het bevorderen van onderwijs en beroepsopleiding bij zowel jongeren als volwassenen en het analfabetisme verminderen. Daartegenover het creëren van werkgelegenheid. Onderwijs stabiliseert een samenleving en meer middelen betekent meer diversiteit qua opleiding. We zijn het er over eens onderwijs brengt sociale gelijkheid en betekent toekomst.

 

Zonder opleiding, zonder onderwijs betekent een leven van ‘Survival of the fittest’. Wanneer de mens niet evolueert, stagneert hij in een uitzichtloze situatie die zijn toekomst ruïneert. De vzw probeert de bewustwording rond investeringen in onderwijs en opleiding op te schroeven in die landen waar tal van mensen een hopeloze uitweg zoeken naar Europa, en dus ook België. Als gevolg van onvoldoende of ontoereikende tewerkstelling ontstaat armoede. Tegelijkertijd heeft Europa heel wat te maken met een vluchtelingenstroom omwille van valse propaganda vanuit de landen van herkomst.

gallery/logoextralargenieuwzonderachtergrond
gallery/titel

De werking van de organisatie

Tiende verjaardag Embracing Life

* deze informatie is enkel beschikbaar in het Nederlands

De werking in België legt zich toe op een heel nauw contact met het opleidingscentrum in Apégamé. Gemiddeld plant de voorzitter minimum twee bezoeken ter plaatse. In de tussenperiodes is er voortdurend contact o.a. via e-mail. Embracing Life vzw beschikt ook over een stand waarmee ze deelneemt aan heel wat beurzen en evenementen, enerzijds om het publiek bewust te maken, anderzijds om met verkoop de werkingskosten te kunnen financieren, omwille van het feit dat giften integraal naar het project gaan.

 

Jaarlijks is er een algemene vergadering onder de titel Zomergloed, voor alle leden waarbij de evolutie van het project met video wordt toegelicht. Een aantal leden hebben ook al het project ter plaatse bezocht.

Leden ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen. Reportages, nieuwsbrieven, publicatie op sociale media, en activiteiten vormen een gevarieerd geheel in de werking van Embracing Life in België. De website werd onder andere in het Frans vertaald, zodat men ook vanuit het opleidingscentrum kan meevolgen. De agenda biedt een overzicht waar u de stand de komende maanden kunt vinden, alsook de geplande activiteiten waaraan Embracing Life deelneemt, of zelf organiseert.

2019

Werking in België

2014

8 maart 2018 - Vrouwendag… wordt niet enkel in de kijker geplaatst op dit halfrond, maar ook in de zuidelijke streken. De Internationale dag van de vrouw had plaats in Kpando. Aanwezig waren de koningin moeder, een ouderling, het dorpshoofd, een priesteres, Brigitte Asfeen voorzitter K.H., Mawusé (verantwoordelijke Embracing Life Agou Apégamé) en Kathleen Hales voorzitter van het project. Onze naaisters en de alfabetiseringsklas uit Agou – Gare namen deel aan het hele gebeuren. Het thema van deze dag was het belang van onderwijs. Uit het publiek werd een alleenstaande vrouw met vier kinderen gehaald en werden gelijkenissen getroffen tussen voorzitter K. Hales. De studies van de voorzitter hebben het verschil gemaakt. Hierdoor vond ze werk, waardoor ze niet alleen kon instaan voor haar gezin maar bovenop een project kon opstarten zoals Embracing Life vzw.

Na de viering in Kpando vroegen het dorpshoofd en de koningin moeder of wij nog een schooltje kunnen bouwen met drie klassen. Dat houdt ook in het zorgen voor leerkrachten, daar men momenteel in de eigen klassen één iemand heeft die om het uur een klas bezoekt en de leerlingen wat aan het werk zet. Ook is er de vraag naar een waterput voor drinkwater! Dus er is nog werk aan de winkel!!!

dag van de vrouw

Wanneer men een project opzet in een land zoals West Afrika is het nodig dit te doen in harmonie met de cultuur die er heerst. Op een respectvolle manier voor beide geslachten hebben wij over de jaren heen geprobeerd iets te verwezelijken, zodanig dat zowel man als vrouw beseffen dat een opleiding het gehele gezin toekomt. Via sketchen op bijzondere activiteiten toonden wij aan dat vrouwen met een opleiding niet enkele een bredere horizon hebben, en een stuk zelfstandiger worden maar ook het geheel van het gezin financieel kunnen bijspringen.

Meer en meer vrouwen en mannen krijgen inzicht, en dit wordt extra kracht bij gezet op de internationale vrouwendag.


Visueel Rapport

In 2010 ging het project van start. Aanvankelijk alfabetisering in Apégamé, maar inmiddels heeft deze opleiding weerklank in de nabijgelegen dorpen, zoals Kpando. 


Op heden lopen volgende opleidingen:

 • Alfabetisering

 • Naaiopleiding (drie jaar)

 • Weefopleiding

 • Bouwopleiding

 • Computeropleiding

Op regelmatige basis wordt er vergaderd tussen de projectverantwoordelijke Mawusé ter plaatse en de leerkrachten. Gestadig brieft men de voorzitter in België met cijfermateriaal en verslagen. De organisatie wekt heel wat bijval bij de chefs van dorpen in de omgeving. Bij bijzondere activiteiten zijn ondermeer aanwezig de koningin moeder, een ouderlingen, het dorpshoofden, een priesteres. Vanuit deze middens wordt ondermeer gevraagd om nog een schooltje bij te bouwen. Ook de Prins van Togoville bezocht het project en toont heel wat interesse.

gallery/dsc01594

Werking Togo

De opleidingen

gallery/prins en kathleen

Prins Togoville (links) en Kathleen (rechts)

Alfabetisering

Alfabetisering

Embracing Life in Apégamé

Agou-Apégamé gestart in 2010 met twee pilootklassen in een lokaal geschonken door het dorpshoofd. Embracing Life herstelde het dak en plaatste een zonnepaneel. Het alfabetiseringsproject genoot aanvankelijk veel belangstelling van de lokale bevolking. Er werd niet alleen 'Ewe' (de lokale taal) en Frans (de nationale taal) onderwezen, maar ook rekenen en algemene kennis. In 2011 volgen 65 personen les, waarvan 95 % vrouwen! In datzelfde jaar kochten we ons eigen terrein aan. 

In 2012 hadden we drie klassen, die inmiddels doorgingen op eigen terrein: voor gevorderden, minder gevorderden en beginnelingen. 25 vrouwen en 1 man studeerden af, maar na de diploma uitreiking in maart 2016, eisten de nieuwe lichting van cursisten ons geld om naar de lessen te komen, wat wij ten zeerste betreurden. De lessen werden gestaakt. We hopen in de toekomst dit weer te kunnen opstarten met de juiste instelling!

Agou-Gadzépé gestart in november 2015 telt momenteel een 16-tal vrouwen. Drie onder hen hebben nog geen enkele keer een les gemist!

Kpando met de auto, een uur rijden. De weg is in een zeer slechte staat en vraagt van de chauffeur acrobatische toeren om er te geraken! En als je dan nog eens met 7 man als sardienen in een personenwagen zit, is het echt een avontuur! Maar met wat een enthousiasme worden we daar onthaald! 40 cursisten in totaal, zowel mannen(9) als vrouwen(31) volgen de les. De lessen gaan door in het schoolgebouw waar we in de gelegenheid zijn om er een zonnepaneel te plaatsen zodat er ook ’s avonds les kan gegeven worden. Er is vraag naar leesbrillen, schriften en balpennen. 


Wat heel mooi is van hun kant, is dat zij zelf het initiatief hebben genomen om een lap grond om beurten te bewerken om met de opbrengst het nodige krijt te kunnen kopen. Een voorbeeld voor Apégamé!!!

Gadja, de tijd ontbrak om dit dorp te bezoeken. Zij hebben ons al een paar keer gecontacteerd om ook bij hen alfabetiseringslessen te komen geven. 

Togoville, ligt op de weg van Lomé naar het buurland Benin. Het was vroeger een koninkrijk, maar wordt op heden niet meer als een koninkrijk erkent. Een nazaat van de koninklijke familie wil de historiek doorgeven. Hij is bekend om de authenticiteit van het Afrikaanse volk te behartigen en te verdedigen.Tijdens haar eerste reis in Afrika in 2005 ontmoet Kathleen de Prins van Togoville voor de eerste keer. Zijn charisma boeide haar. Als de mogelijkheid zich aanbood bezocht ze de Prins.


2017


Zaterdag 24 juni 2017 bezocht ze de Prins wel voor de 5de keer, samen met Alexander en Nele. Tijdens het gesprek vroeg Kathleen waarom hij zijn kennis en wijsheden niet neerschreef in een boek. Zijn antwoord was: mocht hij in het Frans schrijven, dan zijn het de vreemdelingen die het zouden lezen en dat interesseerde hem niet. Waarom dan niet in het Ewé, de lokale taal, vroeg Kathleen. Hij antwoorde dat zijn volk niet kon lezen… en Kathleen reageerde spontaan: als u kan zorgen voor een lokaal en ons een leerkracht kunt voordragen doen wij de rest!

Een historisch, magisch moment. Verrast en aangedaan heeft de Prins deze uitdaging aanvaard en als Kathleen eind september 2017 terug naar Togo afzakt, zou er daar ook de lessen starten!


2018

Elli een triomfverhaal. In 2012 begon ze een opleiding als naaister. In 2016 ontving ze haar diploma. Na een stage van zes maanden bij een haute couture kleermaker, wat ze met glans heeft doorlopen, werd ze nu de lerares naaien in ons centrum. Onder haar leiding studeren zeventien jonge vrouwen en moeders. Zij is een voorbeeld en inspiratie voor de leerlingen omdat ze dit parcours heeft afgelegd als alleenstaande jonge moeder. Zelf is ze enorm dankbaar en integer. Wij wensen haar dan alle succes toe.


Opleiding Naaien Blog

# Afrika #Opleidingen #Naaien #Zelfredzaamheid

MEI 2017

De sfeer zit goed en de vrouwen komen met enthousiasme naar de opleiding. Dat blijkt onder meer uit  de vier nieuwelingen die zich hebben aangemeld wat het totaal op 10 brengt en 2 zijn nog wachtende wegens gebrek aan plaats. Dus bouwen we gewoon bij en verdubbelen de oppervlakte van het naaiatelier (dat voorzien was voor zes plaatsen). Dankzij de giften via Rosina & William is dit nog mogelijk.

gallery/mme sélassé

MAART 2016

Drie van de vier 4 jonge vrouwen zijn afgestudeerd en werden ook op 2 maart 2016 gedelibereerd, m.a.w. een officieel diploma behaald.

Zeven nieuwe jonge vrouwen hebben zich aangemeld. Waarvan er ondertussen twee wegbleven. In totaal zijn ze met zes.

gallery/2016-03-02 uitreiking diplomas (153)

SEPTEMBER 2015

Het vierde jaar. In september zijn drie vrouwen geslaagd in hun examen.  Ook zij wachten op de deliberatie om zo plaats te maken voor nieuwkomers. Eentje zit in haar tweede jaar. Zeven kandidaten hebben zich gemeld. De inkomsten van het naaiatelier voldoet niet aan de verwachtingen.

Er wordt gezocht naar alternatieven.

JANUARI 2014


Het tweede jaar. Het atelier vindt nog steeds plaats in het bureau. Overdag worden de stoelen, tafels en naaimachines naar buiten gedragen op het overdekt terras. Na de lessen wordt alles weer naar binnen gedragen om plaats te maken voor de taallessen.

Men is gestart met de bouw van een eigen naaiatelier wat tegen juli 2014 af zou moeten zijn.

Een tegenvaller: het naaiatelier is nog steeds niet zelf bedruipend. De klandizie is niet denderend. Vrouwen komen met stoffen om een kleed te laten naaien, maar komen die achteraf niet altijd ophalen. Het voorstel wordt onderzocht om eventueel schooluniformen te naaien en deze dan voor het schooljaar op de markt te verkopen.

Dit jaar werd het naaiatelier tweemaal met discipline problemen geconfronteerd. De twee beste leerlingen kwamen in opstand en ondermijnden het gezag van de leerkracht. Dit is tenslotte voor de disciplinaire raad gekomen bij het syndicaat van naaiopleidingen, waarbij zij de opleiding verlieten. Ondertussen is één nieuwe begonnen en zijn zij in totaal met vier.

Omdat de leerkracht zich ook meer zou inzetten om aan klanten te winnen, werd haar salaris met 1/3 verminderd en haar commissie op verkoop opgetrokken van 30% naar 40% en dit met ingang van augustus 2013.

SEPTEMBER 2018

 • Vier naaisters hebben deelgenomen aan het officieel staatsexamen eind september en zijn geslaagd! Dat is fantastisch nieuws.
 • Elli geeft les sinds maart 2018  en de groep is gegroeid tot 20 jonge moeders!
 • Onze eerste vijf naaimachines worden de laatste tijd maandelijks gereviseerd en zijn dringend aan vervanging toe

 

gallery/naaister 2018

MAART 2019


In groepen samenwerken loopt niet altijd zoals het moet, en al vlug treden conflicten op.
Onze naaisters werden na onenigheid op het matje geroepen in het bijzijn van hun voogden en de voorzitter van het Syndicaat.

Hoe gaat dat soms? Jonge vrouwen onder elkaar… We grijpen tijdig in, zodat de situatie niet escaleert

gallery/img-20190414-wa0000
gallery/img-20190414-wa0001
gallery/dsc01082

Locatie opleiding: Agou-Apégamé

Actieplan

Inmiddels worden jongeren uit de omgeving gemotiveerd om de opleiding te volgen. Indien nodig zorgen wij voor logement, terwijl we van de familie vragen in te staan voor de levensonderhoud tijdens de opleiding. Om de verkoop te stimuleren zal er publiciteit gemaakt worden bij de hotels in de buurt, bij NGO’s, banken en andere.

Ook in Vlaanderen hopen we de verkoop van het weefmateriaal naar een hoger niveau te tillen. In Engeland bevinden zich twee Design Houses, één in Winchester en één in Southsea.

Om het project te steunen maken ze met het geproduceerde weefmateriaal, kussens van hoge kwaliteit. Zij verkopen deze in hun winkels en een deel hopen we in Vlaanderen te verkopen tijdens markten en activiteiten. Dit weefmateriaal kan ook gebruikt worden als tafelloper of muurdecoratie.

Mme Brigitte van ASFEEN heeft weefmateriaal besteld en showde ons hoe vrouwen dit kunnen dragen tijdens feestelijkheden.

De weefopleiding

gallery/weven 2 11 2013

2012

Eerste stappen werden ondernomen om een weefatelier in 2013 te kunnen opstarten. Een leerkracht werd gevonden en hij bracht ons op de hoogte over de benodigdheden voor deze cursus. We zijn gestart met de bouw van een open hangar van +/- 54 m². Eens deze af is, zal er een selectie gebeuren samen met het dorpshoofd en de leerkracht onder de behoeftige jongeren.

Dan zal ook het nodige materiaal worden aangekocht. Voorziene start: april-juni 2013.

2013

Het gebouw was klaar eind mei en men is met de opleiding kunnen starten in juni zoals voorzien. Jammer genoeg is er momenteel maar één leerling. Jongeren zien daar geen toekomst in. Deze ambacht is volledig doodgebloed en men gaat naar het buurland Ghana om deze te kopen. De bedoeling is om deze traditie weer leven in te blazen en dorpschefs en andere prominenten aan te spreken om deze bij ons te kopen. In december hebben we twee orders ontvangen. Een begin! Verwacht wordt dat het weefatelier tegen eind 2014 zelfbedruipend zou zijn.


2014

Nog steeds maar één leerling. Een 15-jarig meisje is gestart, maar heeft forfait gegeven na een maand. De contacten om weeskinderen de gelegenheid te geven de opleiding te volgen zijn verloren. Hier proberen we de draad terug op te nemen, maar dit verloopt moeizaam. We hopen tot een akkoord te kunnen komen bij mijn komst in mei. Het weefatelier is momenteel voor ¾ zelfredzaam.


2015

Onze ene leerling doet dapper verder. Jongeren tonen weinig interesse omdat de opleiding te lang duurt. De denkpiste is om jongeren de gelegenheid te geven om de opleiding in modules te volgen tijdens het droogseizoen. Het syndicaat is hierover niet te spreken!  Hoewel er regelmatig bestellingen zijn, gebeurt het dat de wever achteraf niet akkoord gaat met de verkoopprijs. Resultaat: de goederen blijven in het atelier liggen, dus dalen de inkomsten. Dit wordt in 2016 aangepakt!

2016

 • De leerkracht is Mr. Tetteh Agbanaglo

 • Eén leerling Dovéné Yawo Sedaho is afgestudeerd en werd ook op 2 maart 2016 gedelibereerd. Ook hij heeft een officieel diploma behaald.

 • Verder zijn er geen kandidaten die gebleven zijn.

 • In december werd besloten om Dovéné in dienst te houden om de bestellingen uit te voeren, samen met zijn leermeester.

 • In 2017 wordt er beslist hoe wij hier verder mee zullen gaan.

 

2017
Onze leerling Dovéné Yawo Sedaho is afgestudeerd in 2016. Hij verblijft verder bij ons om bestellingen te voltooien.

Gedurende 4 jaar zijn er geen kandidaten leerjongens gevonden en zouden we dit jaar beslissen wat we met deze richting zouden doen. Mawusé echter heeft in december een grote bestelling ontvangen. Om dit te kunnen realiseren is hij op zoek gegaan naar leerjongens en beroepskrachten. Hij heeft er van elk twee gevonden aan de Ghanese grens. Zij gaan van start in februari. Voor hen hebben we een kamer gehuurd in de buurt van het centrum om de afstand te overbruggen

2018

Mawusé heeft een grote bestelling binnengehaald, dit betekent dat er twee extra wevers dienen te worden aangeworven.

Dovéné is de eerste wever die is afgestudeerd in 2016. Verblijft nog steeds op het domein om de bestellingen te verwerken. Nieuwe kandidaten bieden zich aan in 2017 om de opleiding te volgen. Deze worden eerst getest om te zien of zij een logisch inzicht hebben om deze opleiding aan te kunnen.

Augustin

Plaats: te KATI

Wat gepland was voor 2019, werd nu reeds deels gerealiseerd.  5 Hectaren vruchtbare grond werd aangekocht. En de eerste stempel prijkt al op het document.

Nu moeten er nog twee andere stempels volgen en dat neemt zijn tijd. Kan 3 tot 6 maanden duren. Het terrein is nu nog een complete jungle met een rijkdom waarvan wij geen weet hebben.

Totale kostprijs = 4 250 euro.

 

Een keuze diende gemaakt te worden...

Of we betalen krachten die de grond bewerking klaar maken per vierkante meter. Dit betekent dat deze mensen zich verrijken met wat ze op het terrein vinden.
Of we nemen een landbouwer in dienst die kennis heeft om op een ecologische manier groenten te telen en kleinvee te kweken en tegelijkertijd leidt hij de jongeren op.

Concreet: vierkante meter per vierkante meter bestuderen ze wat ze vinden, wat raadzaam is om te behouden, wat verwerkt en verkocht kan worden, enz. Misschien een goede manier om het terrein optimaal voor te bereiden.  Er werd voor dit laatste gekozen. Wij hebben de NGO Sichem bezocht die opleidingen geeft van 9 maanden in dit verband. We hebben reeds een kandidaat gevonden die deze opleiding wil volgen.

Hij heeft reeds één jaar landbouw aan de universiteit gevolgd maar kon zijn studies door financiële redenen niet verderzetten.

Deze opleiding kost 1000 €.


Na de opleiding kunnen we steeds bij hen te rade gaan mochten we vragen of problemen hebben.
De bedoeling is dat de opbrengst van dit terrein voldoende zou moeten zijn om alle kosten van het opleidingscentrum en de alfabetiseringslessen in de verschillende dorpen te kunnen dekken, zodat Embracing Life Togo volledig autonoom zou kunnen werken binnen enkele jaren!

 

MAART 2018

Augustin die een opleiding volgt in Sichem als ecologisch landbouwondernemer, heeft er al drie maanden op zitten. Naast het kweken van groenten, heeft hij geleerd hoe kippen, eenden en vissen te verzorgen en te kweken. Later volgt nog de verzorging en het kweken van varkens en geiten. Augustin is verschillende keren op bezoek geweest in een viskwekerij waar hij praktische lessen mocht genieten. Onder de theorie viel onder andere hoe ze businessplannen kunnen uitwerken. Na zijn vorming (half september 2018) wordt hij ingezet op het landbouwschooltje op ons terrein te Kati.

Blog Landbouw Klein veeteelt

JANUARI 2018

Drie stempels zijn nodig vooraleer het project van start kan gaan. Sinds juni 2017 zijn we hier mee bezig en nu is het eindelijk zover, de derde  stempel is een feit. Dit betekent dat we van start kunnen gaan. De omtrek van het terrein in Kati zullen we voorzien met een aanplanting van bomen.  De besprekingen over de start van dit project worden aangevat en ook wordt er nagedacht over het begin van een boerderijschool.

SEPTEMBER 2018

Opleiding Ecologisch Landbouwondernemer

Twee mensen hadden we ingeschreven voor deze opleiding. Ze zijn geslaagd in hun examens! De onderhandelingen zijn gestart om samen met nog twee andere personen, die de opleiding hebben gevolgd, onder leiding van de directeur van Sichem, de werkzaamheden voor ons landbouwterrein in Kati op te zetten.

Anekdote: De Prins van Togoville, die we voortaan ‘Commando’ noemen, heeft onze hulp ingeroepen om hem ook een kans te geven deze opleiding te volgen. Verbannen uit zijn geboortestreek moet hij een totaal nieuw leven opbouwen. Als bescherming heeft hij gevraagd om geen foto's van hem te publiceren, noch zijn naam te vernoemen.

 

# landbouw #kleinveeteelt #Kati #Afrika #landbouwer

gallery/kati 1verdoezeld

Opstart landbouwproject te Kati: 16.000 € zonder de eigenlijke infrastructuur!

gallery/dsc02045
gallery/kati

2019

Herinnert u zich nog Augustin die in 2018 een opleiding landbouw en klein veeteelt volgde? Inmiddels is hij volop aan het werk op het stukje grond dat we aankochten in Kati. Het terrein ontdoen van struikgewas en wildgroei, en omploegen vraagt heel wat arbeid. Er liggen heel wat stenen, en wortels van bomen moeten er beslist uit.  Er werd een omheining met prikkeldraad aangebracht. Loslopend vee zou gretig snoepen van de aanwezige teelt. Maar ook het betreden van de grond, zou gewoon de planten vernietigen.

Toelevering en transport is altijd een uitdaging. Een klein wandelpaadje is niet bepaald handig als toegang tot het veld dat straks wordt bewerkt. De weg werd intussen verbreed om een connectie te maken met de zandige hoofdweg. Nu kan een motor of auto gemakkelijk in en uit rijden met goederen of leveringen.

Een schuurtje werd gebouwd om de landbouwwerktuigen in te bergen. Een waterput, die twintig meter diep werd gegraven, moet het terrein van het nodige vocht voorzien. De eerste zaaibeurt van gember, maniok en pepers verwachten we in april wanneer het regenseizoen begint.

Maart 2019

 

Een hevige regenbui kan soms lelijk te keer gaan. Dat was het geval in Kati. Onze waterput was, op het moment dat de hemel de sluizen open zette, al elf meter diep uitgegraven. Dat betekent opnieuw beginnen maar deze keer plaatsen we er zandzakken rond om te verhinderen dat weggespoeld water de put insijpelt. Een extra afdakje kan ook wonderen doen.

 

Overal vind men kleine plastiek zakjes voor drinkwater en ons team heeft hiervan gretig gebruikt gemaakt. Ongeveer tweeduizend vijfhonderd pitten van citrusvruchten wisten ze te verzamelen en in deze containertjes te planten. De pitten vertegenwoordigen ondermeer sinaasappel, citroen en pompelmoes. Deze worden dan als jong boompje verkocht.


Inmiddels schiet ander groen boven de aarde uit. Afrikaanse spinazie, gombo, maniok en pepers staan in volle groei.

Juli 2019


De oogst van de Gombo in Kati is binnen. Het is een groente dat vooral gebruikt wordt in de dagelijkse voeding als saus. Hier worden ze in schijfjes gesneden en gedroogd om te verkopen tijdens het droogseizoen.
De oorspronkelijke naam is Okra. Meer informatie over de afstamming, voedingsgehalte en toepassingen van deze groente vindt u op de website van Wikipedia.

Daarnaast werd ook voor het eerst de arachide (pinda's) binnen gehaald. Deze worden ook eerst gedroogd en ontdaan van hun schil. Het gedroogde groen en schillen zullen als voeder voor geiten dienen.

gallery/waterput ineengestort (2)

De jongeren die reeds een korte opleiding hebben gevolgd werden opgetrommeld om :

 • Het overdekt terras te dichten tot een gesloten klasruimte

 • Het naaiatelier uit te breiden

 • Een boetiek + voorraadkamer en garage op te trekken

Begin 2019 wordt er nog een korte opleiding voorzien voor het laatste gedeelte van de omheining en eventueel het optrekken van enkele kamers voor kandidaten uit verder gelegen dorpen. 

Omheining aanbouwfase 2017

Opleiding Metselen Blog

#Afrika #Opleidingen #Metselen #Onderwijs

Najaar 2018

Nog drie jonge mannen hebben de vorming gevolgd en hebben de omheining van ons opleidingscentrum verstevigd door nog een boord over het geheel te metsen. De omheining is nu volledig klaar! De opleiding nam vier maanden in beslag en met goed resultaat. 

 

Voorjaar 2018

Er wordt nog een korte opleiding van vier maanden voorzien voor drie jonge mannen om het laatste gedeelte van de omheining te bouwen.

Februari 2019


Als het kriebelt moet je vertrekken. Half januari is Herwig opnieuw vertrokken, richting West-Afrika. In 2017, gedurende de maanden oktober en november, was hij er ook met Chris. Samen hebben ze toen een ICT-klas gestart. Nu is hij er opnieuw voor zes weken.

Inmiddels leidt hij er de opleidingen Microsoft Excel en Microsoft Word. Bij het beëindigen van scholing krijgen de deelnemers een certificaat.

Het personeel van ASFEEN was leergierig en dankbaar voor zijn kennis dat hij met hen deelde


Juli 2019


Inmiddels is wifi geïnstalleerd. Wat onmiddellijk er voor gezorgd heeft dat,
meer jongeren zich aangetrokken voelen om de diverse ICT opleidingen te volgen

2018

De kennis onder de cursisten was zo verschillend dat zij eerst getest worden op hun niveau van lezen, schrijven en rekenen om ze dan in groepjes te kunnen verdelen. De modules werden aangepast tot 10 lessen van 2 uren.

De cursisten dragen bij om de leerkracht te betalen.


NOVEMBER 2017

De informatica opleiding die is begonnen in oktober, onder begeleiding van twee vrijwilligers uit België, heeft vijf cursisten een attest bezorgd. Het was een startprocedure die ons in staat moet stellen een evaluatie te maken van het geheel, maar ook naar de toekomst toe hoe we dit op een efficiënte manier verder kunnen uitbouwen. Wij danken uiteraard Christiaan en Herwig voor de belangeloze inzet van twee maanden en alle hulp die nodig was om alles uit de startblokken te doen schieten.

Informatica staat in de startblokken. Twee vrijwilligers, nl. Christiaan De Beule en Herwig Deryckere, ex-bedienden informatica opleidingen bij FOD Financiën, waren gedurende twee maanden ter plaatse:

 

 • het materiaal te checken en te installeren

 • de leerkrachten informatica te screenen (te testen naar hun kennis en vaardigheden)

 • onze medewerkers en die van ASFEEN een intensieve opleiding te geven.

 • te helpen met het opstarten van de cursussen voor de verschillende doelgroepen

Computer opleiding

2017


Het Rode Kruis Vlaanderen schonk afgeschreven laptops en pc’s:

 • 12 laptops in oktober 2016

 • 12 desktoppen, scherm, klavier en muis plus 6 laptops in februari 2017

Het overdekt terras rond de bureau waar de alfabetiseringslessen doorgingen is nu volledig dicht met ramen en een deur. We hopen eind september met initiatielessen te kunnen beginnen. Er is enorm veel interesse bij schooldirecteuren en leerkrachten die willen weten wat een computer zoal kan. Daarnaast is er ook de jeugd die geïnteresseerd is om vormingen te volgen.


Wat dient er nog te gebeuren?

 • De muren dienen nog geverfd te worden

 • Het isoleren van het dak tegen de hitte

 • Het plaatsen van een extra zonnepaneel

 • Het plaatsen van twee ventilatoren

 • Het kopen van een 15-tal krukken

 • Het aankopen van een scherm voor projecties

 • Het aankopen van een bord


12 draagbare computers en 12 desktops staan klaar voor gebruikINFRASTRUCTUUR die extra werk vragen

De gewelddadige regens beginnen de fundamenten van de muur op het zijpad aan te tasten. Er moet een betonnen gracht worden gegraven om het water af te voeren, waardoor het pad toegankelijk blijft voor voetgangers.
 
De elektriciteitspaal met de meter moet worden verplaatst. Het bevindt zich momenteel in de opening van de garagepoort. De winkel, de opslagruimte en de garage moeten nog worden voltooid wat betreft de vloer, dak, raam en deur. Op dit moment kweken we planten! Het is noodzakelijk om lampen op de muur van de behuizing te plaatsen om 's avonds de grond te verlichten. Het is noodzakelijk om 2 grote en 2 kleine metalen poorten aan de behuizing te installeren. Schilder- en verfraaiingswerken moeten nog worden gedaan.

Toekomstige projecten

Individuele steun

#opleiding  #individueleopleiding #Afrika

Het spreekt vanzelf dat we beperkt zijn in het zelf organiseren van opleidingen. Er wordt gefocust op wat de gemeenschap het meest dient, zoals alfabetisering, metsen enz. Dit neemt niet weg dat er steun kan worden verleend wanneer iemand in een opleiding wenst te stappen, die door de vzw niet wordt georganiseerd. Het gaat hem hier dan om een individuele steun dat uiteraard totaal afhankelijk is van ons budget.

OKTOBER 2018

De Universitaire opleiding geografie  van Honoré Amekou werd individueel gesponsord. De cursus begon drie jaar geleden.

Steun aan de organisatie van Ajescof-mir van Edwige, een jonge ondernemende journaliste.

Gift van schriften en stylo's voor kansarme kinderen in het Vaughan gebied.

2019

Herwig is opnieuw in Togo voor zes weken. Individuele steun betekent niet altijd AAN één persoon, maar ook VAN één persoon ten behoeve van meerderen. Onze gast ontving van een tandarts uit België een schenking. Een vrachtje tandpasta en tandenborstels. Hij zou daarmee in Togo aan de slag gaan, wat betreft hygiëne. Inmiddels heeft hij de kinderen uit de lagere school niet enkel geleerd, hoe goed tanden te poetsen maar hun ook verteld over het belang van een goed onderhouden gebit.


Niet minder belangrijk is de aanleg van andere infrastructuur die het opleidingcentrum tot een geheel maken. Uiteraard wordt voorrang gegeven aan de opleidingen zelf, maar de aanleg van sanitair (toilet) was essentieel, maar ook een kantoor en onlangs de omheining van het ganse domein. Meteen sluit dit laatste aan bij de opleiding metselen.

Locatie opleiding:

Agou- Apégamé maakte deel uit van de metselopleiding


Andere infrastructuur

foto1: omheining domein
foto2: kantoor
foto3: onderconstructie toiletten
foto4: sanitair


Coöps

gallery/zambia-861579_1920

De feitelijke vereniging 'Vriendinnen van Zambia' is een feitelijke vereniging opgericht in 2015 onder Hilde van Haute.


Missie

Zij steunen projecten in Zambia, met de nadruk op zelfredzaamheid van de bevolking. O.a. door onderwijs en ondernemerszin te stimuleren. Ook kinderen en specifiek weeskinderen zijn hun zorg. Dit in samenwerking met plaatselijke vrouwen en een congregatie van zwarte zusters. Ze geloven er sterk in dat zijzelf met de nodige middelen het heft in eigen handen nemen en ervoor zorgen dat er op langere termijn door educatie en landbouw een duurzame ontwikkeling is in Zambia.


Projecten

 • Santa-Maria hospitaal

 • Sint-Fidelishospitaal

 • Weeshuis Kacema Musuma

 • Tetekela Day Care Centre voor kinderen uit de sloppenwijken


In het kader van Music for life is er een school die een actie wil organiseren (PTS Trail op  30 november). Met dit geld willen we meebouwen aan een school voor het Tetekela Day Car Centre gelegen aan de sloppenwijken in Kasama, Zambia. Vandaar onze samenwerking als vzw met 'Vriendinnen voor Zambria' . Embracing Life vzw is geregistreerd op Music for life.


Doelgroepen

 • Plattelandsbevolking
 • Kinderen en jongeren
 • Vrouwen

Thema's

 • Landbouw, veeteelt en/of visserij
 • Watervoorziening
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs

Contact

vriendinnenvanzambia@hotmail.com
telefoon: 0474 19 45 49

Steun

Gift: BE74 7360 1707 6007Embracing Life is goedgekeurd als goede doel bij Music for life/de warmste week.  In dit kader is er een samenwerking met de 'Vriendinnen van Zambia'.

gallery/logo

Algemene Vergadering
Een erkende vzw is gehouden jaarlijks een algemene vergadering te houden. We koppelen het nuttige aan het aangename door er telkens een kaas- en wijnavond aan te koppelen met een foto- of videoreportage

AGENDA

#activiteiten #embracinglife #togo #opleidingen #educatief

Jaarlijkse bijeenkomst van leden en sympathisanten in augustus

Maaltijd samen : Paella
Film werkeningsverslag van het jaar
Stand Embracing Life - t.v.v. de werkingskosten van de vzw

gallery/zomergloed2019
gallery/afrikainjestraatrecto
gallery/flyer

Jaarlijkse Melse Feesten waar vzw Embracing Life aanwezig is
Programma van de vzw

Programma van de Melse Feesten

Embracing Life vzw organiseert een avond rond de natuurreligie Voodoo
Presentatie : Luc Cammaer en Jan Mas

Op donderdag 27 juni om 20u

Inkom : vrije bijdrage

Zomergloed

Afrika in je straat

Beeldspraak

September 2019
Augustus 2019
Juni 2019

Algemene vergadering

Januari 2019
gallery/algemenevergadering 2018
Stand aanwezig op
Activiteiten van de afgelopen jaren

19 mei te Gent : Goûts de Gand (beurs)

29 juni te Brugge : Feest in het park (beurs)
27 juni te Melle: Bib Infoavond over Voodoo (eigen activiteit)
7 juli in Melle: Wereldfeest Melle (Melse Feesten - berus)
10 augustus te Melle: Afrika in je Straat
31 augustus te Melle: Zomergloed (eigen activiteit)

Naam  
E-mail  
Stad en Postcode  
Adres  
Bericht  
  
  

De persoonlijke gegevens die u doorgeeft worden in het register van vzw Embracing Life bijgehouden, enkel voor intern gebruik. In geen geval wordt uw informatie doorgegeven aan derden.  In overeenstemming met de Privacywet van 25 mei 2018, kunt u dit register inzien en ze ook wijzigen indien nodig door ons hiervoor te contacteren. U kunt deze vraag rechtstreeks richten aan de voorzitter van de vzw op de contactpagina.

Bestuursleden en actieve medewerkers worden gevraagd ook de adresvelden in te vullen

Aanvraag
nieuwsbrief


Contact vzw Embracing Life België

Naam  
E-mail  
Bericht  
Bijlagen  
Naam  
Email  
Bericht  
Bijlagen  
  

Contact Apégamé

Webmaster Annick Vanblaere

Agou-Apégamé (Togo West Afrika)
Dhr. Mawusé AMEKOU.
Telefonisch:
+228 90863987
+228 96084277


Bankgegevens :

BTCI – IBAN 
TG80 3702 4010 3002 2582 8001 0192 
BIC BTCITGTG

Voorzitter en Oprichter
Kathleen HALES
Embracing Life vzw
Spoorlaan 53 - 9090 Melle
Secretariaat:
Begoniastraat 27 -9052 Gent
Tel.0495 38 39 98 na 19u

gallery/kathleen hales
gallery/mawusé amekou

Steun via Giften wordt integraal besteed aan het project.

U bent automatisch lid voor het kalenderjaar dat u het bedrag hebt overgemaakt

Bankrelatie
IBAN BE23 0015 8200 1591
BIC GEBABEBB

Embracing Life vzw / asbl
Spoorlaan 53
9090 Melle

Mededeling: Gift
 

FISCALE AFTREKBAARHEID

Stortingen zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40€ !!!
Voor het jaar 2018 en 2019

Jaarlijks hebben wij een aantal activiteiten. De opbrengst van de activiteiten gaat integraal naar de werking van de vzw.

 

We hebben het over:

 • Zomergloed

 • Afrika in je straat

 • De kaas- en wijnavond (alg. vergadering)

 

Het is een kans voor u om kennis te maken met Embracing Life vzw

Het is een kans voor ons om het gezicht te kennen van de persoon die het project steunt en wat hem of haar drijft.

STEUN

De Afrikaanse bevolking heeft iets met ritme, dat is alomgekend. Wanneer men de mannen in het weefatelier aanschouwt, heeft men zin om te dansen.  De cadans van het weefritme gaat synchroon met de beweging en de voeten. Op deze manier ontstaat een schitterend weefsel dat foutloos aan elkaar sluit en een pracht van kleuren openbaart.

Design House Winchester (U.K.) heeft ook deze weefstoffen in haar collectie opgenomen.

Design House is één van de leidinggevende interieurbedrijven  met showrooms in de mooie stad van Winchester en in Portsmouth. Voorzitter Katkleen Hales' neef's baat twee designwinkels in het Verenigd Koninkrijk. De geweven stoffen, afkomstig uit het weefatelier van ons project werden tot exclusieve kussens verwerkt die thuishoren in gezellige en design interieurs. Of hoe men dat in het Engels bekroond met de titel 'een must-have'. De kussens zijn ook verkrijgbaar op onze stand en tijdens activiteiten van de vzw.

gallery/designhouse
gallery/cussions

STEUNEN DOOR DEEL TE NEMEN AAN DE ACTIVITEITEN

DesignHouse

Embracing Life stand

Kathleen Hales, voorzitter van de vzw Embracing Life probeert zoveel mogelijk aanwezig te zijn op culturele activiteiten, exclusieve markten en kerstmarkten.

Op de stand worden artikelen te koop aangeboden waarvan de opbrengst gaat naar de vzw.

U kunt de Agenda raadplegen om te zien waar en wanneer u de stand kunt bezoeken 

Apégamé in Engeland

gallery/2015-11 bouwen wonen nu (2)

acties

gallery/logoextralargenieuwzonderachtergrond
Trooper voor vzw Embracing Life
gallery/rossemuntjes

Wel, met Trooper kan jij het project van uw favoriete goede doel spijzen door gewoon online te shoppen. Klik op het Trooperlogo, klik op de online shop van jouw keuze, en shop gewoon zoals je anders doet, je betaalt exact dezelfde prijs als normaal. Door via de Trooperpagina van jouw favoriete goede doel naar een online shop te gaan, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.


ROSSE MUNTJES – ACTIE


Alle kleine beetjes helpen. Op elk van onze activiteiten, tijdens onze aanwezigheid met de vzw Embracing Life – stand op beurzen en markten zal u onze ‘Mijn rosse muntjes voor vzw Embracing Life’ inzamelactie bemerken. Spaar ze en steun ons project.


U mag ook spontaan inzamelen voor ons goede doel. Al wat u dient te doen is, ons hiertoe een mailtje sturen. Wij noteren uw naam en adres en sturen u het logo om uw inzameldoos of – bokaal aan te brengen.


Als u het goed vindt, wordt uw naam of de naam van uw organisatie, naam van school of klas op deze pagina vermeld. Zo weten geïnteresseerden waar ze met hun kleingeld blijf kunnen.

Disclaimer

Embracing Life vzw besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan Embracing Life vzw niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is. Embracing Life vzw behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Embracing Life vzw verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er na melding hiervan aan de webmaster via de contactpagina overgaan worden tot verbetering of aanvulling.

Sommige juridische teksten zijn beschikbaar op de website. Omdat het niet mogelijk is de authentieke weergave van een officiële tekst te waarborgen, herinneren wij eraan dat enkel de teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad geldig zijn.

Embracing Life vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Embracing Life vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van Embracing Life.

Ons ondernemingsnummer is BE 0811.114.196

Privacyverklaring

Embracing Life vzw hecht veel belang aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de registratie en het beheer van giften, de registratie en opvolging van vragen en inschrijvingen en werving- en communicatiedoeleinden. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang en verbetering van de verzamelde persoonsgegevens. U hebt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor werving- en communicatiedoeleinden. U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren: Embracing Life vzw, de Voorzitster, Kruisstraat 8, 9090 Melle of via onze contactpagina

Kopieerrecht

 

De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op deze site zijn beschermd door het (intellectuele) eigendomsrecht (foto's in de header behoren toe aan pixabay.com) . Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Embracing Life vzw.

Copyright ©

Embracing Life vzw. Alle rechten voorbehouden.

Wet op de privacyverklaring GDPR 25 mei 2018

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor vzw Embracing Life van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van de diensten, en welke rechten u als gebruiker van deze diensten heeft. Alle persoonsgegevens die u aan vzw Embracing Life toevertrouwt zullen met de nodige zorg worden behandeld.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens

De persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Wij bekwamen uw gegevens op één van de volgende manieren:

 • U gaf op vrijwillige basis uw persoonlijke gegevens door om op te nemen in een adreslijst voor het ontvangen van de nieuwsbrief van Embracing Life vzw
 • We hadden contact met u via e-mail en waardoor u automatisch in de mailinglijst voorkomt. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees, tenzij u bij het verstrekken van uw e-mailadres aangegeven hebt geen nieuwsbrief te willen ontvangen.
 • U had contact met onze diensten inzake de werking of activiteiten van de vzw. Hierdoor werden uw gegevens opgeslagen in een database.

Iedere nieuwsbrief/mailing bevat een afmeldlink. Indien u zich uitschrijft zullen wij uw e-mailadres verwijderen van de lijst.

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instanties door als dat nodig is voor onze werking of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. De partijen die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst zijn:

 • Onze interne administratie voor aflevering van de fiscale attesten bij giften en donaties
 • E-mailplatforms – voor het versturen van de nieuwsbrief en/of andere mailingen

Persoonsgegevens kunnen door ons ook aan bevoegde instanties worden verstrekt, als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat bij een vermoeden van fraude aangifte bij de politie kan worden gedaan.

Disclaimer op de website

Op de website werd bij aanvang een disclaimer aangebracht. Deze luidt als volgt:

Embracing Life vzw besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan Embracing Life vzw niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is. Embracing Life vzw behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Embracing Life vzw verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er na melding hiervan aan de webmaster via de contactpagina overgaan worden tot verbetering of aanvulling.

Sommige juridische teksten zijn beschikbaar op de website. Omdat het niet mogelijk is de authentieke weergave van een officiële tekst te waarborgen, herinneren wij eraan dat enkel de teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad geldig zijn.

Embracing Life vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Embracing Life vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van Embracing Life.

Ons ondernemingsnummer is BE 0811.114.196

Privacyverklaring

Embracing Life vzw hecht veel belang aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de registratie en het beheer van giften, de registratie en opvolging van vragen en inschrijvingen en werving- en communicatiedoeleinden. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang en verbetering van de verzamelde persoonsgegevens. U hebt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor werving- en communicatiedoeleinden. U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren: Embracing Life vzw, de Voorzitster, Spoorlaan 53, 9090 Melle of via onze contactpagina

Kopieerrecht

De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op deze site zijn beschermd door het (intellectuele) eigendomsrecht (foto's in de header behoren toe aan pixabay.com) . Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Embracing Life vzw.

Cookies

We verzamelen geen persoonlijke informatie met behulp van cookies.
De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Duur van de opslag

Uw gegevens worden bewaard voor zolang als u zelf aangeeft. Met andere woorden, wanneer u uzelf uit de nieuwsbrief/mailing schrijft, worden automatisch uw gegevens in onze bestanden verwijderd.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken. Dit kan door eenvoudig de vraag te stellen, u vindt onze contactgegevens onderaan.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hierboven. U hebt het recht om:

 • uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben; × het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • de toestemming die u hebt gegeven in te trekken;
 • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil in verband met onze website of facebookpagina behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Oost-Vlaanderen met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds zullen blijven overeenstemmen met de hogervermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Elk gebruik dat er van de diensten wordt gemaakt is onderworpen aan de bepalingen van de op dat moment geldende versie van de privacyverklaring

De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Contactgegevens

Naam organisatie: vzw Embracing Life

Adres: Spoorlaan 53

PC en Gemeente: 9090 Melle

E-mail: kathleenhales@embracinglife.be

Telefoon: +32  495 38 39 98   na 18u

SOLDEN

gallery/trooper2
Trooper Embracing Life vzw
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
4de pijler
Wereld missiehulp
Provincie Oost Vlaanderen