Embracing Life vzw

1 / 11
slide embracing life
2 / 11
slide embracing life
3 / 11
slide embracing life
4 / 11
slide embracing life
5 / 11
slide embracing life
6 / 11
slide embracing life
7 / 11
slide embracing life
8 / 11
slide embracing life
9 / 11
slide embracing life
10 / 11
slide embracing life
11 / 11
slide embracing life

NL - FR - EN

Als vzw bouwen we aan de persoonlijke ontwikkeling en eigenwaarde van jongeren en volwassenen door alfabetiseringslessen en diverse beroepsopleidingen In Togo, West-Afrika en in samenwerking met de lokale bevolking

Comme asbl nous construisons au développement personnel et l’estime de soi des jeunes et des adultes par divers cours d’alphabétisation et de formation professionnelle Au Togo, Afrique de l’Ouest et en coopération avec les populations locales

As an association, we build on the personal development and self-esteem of young people and adults by various literacy classes and vocational training In Togo, West Africa and in cooperation with the local people

HOME

WERKING

Algemeen

Planning


FONDSWERVING

Geef het project zuurstof

Shop & Stand


EVENEMENTEN

Agenda

 

OPLEIDINGEN

Naai- en Weefatelier, Alfabetisering...

 


VISUEEL

Beeldverslag


BLOGS

Werking België

Werking Apégamé

CONTACT

Voorzitter

facebooktwitter

 


PUBLIEKE RELATIES

Pers

Design House

Peterschap


Laatste nieuwsbrief