Alfabetisering

Embracing Life in diploma uitreiking -  Apégamé 2016

Het dorp Kpando 2017-2019

25 cursisten in totaal, zowel mannen(5) als vrouwen(20) volgen twee uur per week de les. De lessen gaan door in het schoolgebouw waar we in de gelegenheid zijn om er een zonnepaneel te plaatsen zodat er ook ’s avonds les kan gegeven worden. Er is vraag naar leesbrillen, schriften en balpennen. 

De leerkracht voor Kpando heeft begin 2019 een ongeluk gehad en is niet meer bekwaam om les te geven. Zelf heeft hij een vervanger aangeduid. Deze persoon heeft zich jammer genoeg niet ingezet. Bij een onaangekondigd bezoek in februari moesten we vaststellen dat er geen les werd gegeven. Hij hield geen presentielijsten bij, noch een oplijsting van de gegeven materie. Het resultaat van testen bij de leerlingen waren erbarmelijk. We hebben hen nog een kans gegeven. Bij drie volgende onaangekondigde bezoeken was er geen les en dit zonder gefundeerde reden.  In augustus hebben we besloten om dit project te beëindigen.

 

 

Het dorp Agou-Gadzépé 2015-2018

Gestart in november 2015 telt een 15-tal vrouwen en 2 mannen. 3 maal 2 lesuren per week. Hebben drie jaren trouw de lessen gevolgd.

 

Het dorp Agou-Apégamé 2010-2015

Gestart in 2010 met twee pilootklassen in een lokaal geschonken door het dorpshoofd. Embracing Life herstelde het dak en plaatste een zonnepaneel. Het alfabetiseringsproject genoot aanvankelijk veel belangstelling van de lokale bevolking. Er werd niet alleen 'Ewe' (de lokale taal) en Frans (de nationale taal) onderwezen, maar ook rekenen en algemene kennis. In 2011 volgen 65 personen les, waarvan 95 % vrouwen! In datzelfde jaar kochten we ons eigen terrein aan. 

In 2012 hadden we drie klassen, die inmiddels doorgingen op eigen terrein: voor gevorderden, minder gevorderden en beginnelingen. 25 vrouwen en 1 man studeerden af en ontvingen hun diploma uitreiking in maart 2016.