Embracing Life vzw - België

Naam  
Email  
Bericht  
  
  

Embracing Life vzw - Togo

EMBRACING LIFE vzw

BP 38 - Agou-Gare, Togo

 

Bankgegevens :

SUNU-bank
IBAN:  TG53TG15 1063 7701 8083 7100 0161
BIC: BPECTGTGXXX

 

 

Vrijwilligers projectcoördinator

Mr. ATIKPO Sena Akouete - landbouwproject

Tel. +228 90 15 52 78

 

 

Begoniastraat 27

B-9052 Gent

 

Bank : 

BNP PARIBAS FORTIS: BE23 0015 8200 1591

 

Voorzitster en oprichtster
Mevr. HALES Kathleen (Cathérine)
Tel. +32 495 38 39 98 / +228 96 52 98 39

Bestuursders

Dhr. SWALES Pierre - Penningmeester

Mevr. KIELEMOES Erna - Secretaris

Mevr. VAN TWEMBEKE Vicky-Ann - bestuurslid

Contact