2018

De kennis onder de cursisten was zo verschillend dat zij eerst getest worden op hun niveau van lezen, schrijven en rekenen om ze dan in groepjes te kunnen verdelen. De modules werden aangepast tot 10 lessen van 2 uren.

De cursisten dragen bij om de leerkracht te betalen.

 

2017

De informatica opleiding die is begonnen in oktober, onder begeleiding van twee vrijwilligers uit België, heeft vijf cursisten een attest bezorgd. Het was een startprocedure die ons in staat moet stellen een evaluatie te maken van het geheel, maar ook naar de toekomst toe hoe we dit op een efficiënte manier verder kunnen uitbouwen. Wij danken uiteraard Christiaan en Herwig voor de belangeloze inzet van twee maanden en alle hulp die nodig was om alles uit de startblokken te doen schieten.

2018 -2019

Informatica staat in de startblokken. Twee vrijwilligers, nl. Christiaan De Beule en Herwig Deryckere, ex-bedienden informatica opleidingen bij FOD Financiën, waren gedurende twee maanden ter plaatse:

 

  • het materiaal te checken en te installeren

  • de leerkrachten informatica te screenen (te testen naar hun kennis en vaardigheden)

  • onze medewerkers en die van ASFEEN een intensieve opleiding te geven.

  • te helpen met het opstarten van de cursussen voor de verschillende doelgroepen

Hieronder het bezoek van de Gouverneur van Agou aan ons opleidingscentrum, Mevrouw  Blewoussi Ablavi

Computer opleiding

2020

Wanbeleid door onze coördinator en penningmeester Aimée Wodokpoe en in afwachting van het vinden van een andere kandidaat, hebben we ook deze activiteit moeten 'on hold' plaatsen.