2018

 

Elli een triomfverhaal. In 2012 begon ze een opleiding als naaister. In 2016 ontving ze haar diploma. Na een stage van zes maanden bij een haute couture kleermaker, wat ze met glans heeft doorlopen, werd ze nu de lerares naaien in ons centrum. Onder haar leiding studeren zeventien jonge vrouwen en moeders. Zij is een voorbeeld en inspiratie voor de leerlingen omdat ze dit parcours heeft afgelegd als alleenstaande jonge moeder. Zelf is ze enorm dankbaar en integer. Wij wensen haar dan alle succes toe.

Opleiding Naaien

# Afrika #Opleidingen #Naaien #Zelfredzaamheid

2017

De sfeer zit goed en de vrouwen komen met enthousiasme naar de opleiding. Dat blijkt onder meer uit  de vier nieuwelingen die zich hebben aangemeld wat het totaal op 10 brengt en 2 zijn nog wachtende wegens gebrek aan plaats. Dus bouwen we gewoon bij en verdubbelen de oppervlakte van het naaiatelier (dat voorzien was voor zes plaatsen). Dankzij de giften via Rosina & William is dit nog mogelijk.

2016

Drie van de vier 4 jonge vrouwen zijn afgestudeerd en werden ook op 2 maart 2016 gedelibereerd, m.a.w. een officieel diploma behaald.

Zeven nieuwe jonge vrouwen hebben zich aangemeld. Waarvan er ondertussen twee wegbleven. In totaal zijn ze met zes.

2015

Het vierde jaar. In september zijn drie vrouwen geslaagd in hun examen.  Ook zij wachten op de deliberatie om zo plaats te maken voor nieuwkomers. Eentje zit in haar tweede jaar. Zeven kandidaten hebben zich gemeld. 

2014

Het tweede jaar. De studio vindt altijd plaats op kantoor. Overdag worden stoelen, tafels en naaimachines mee naar buiten genomen op het overdekte terras. Na de les wordt alles naar binnen gebracht om plaats te maken voor taallessen.

Ze zijn begonnen met het bouwen van hun eigen naaiatelier, dat naar verwachting in juli 2014 klaar zal zijn.

2013

Het enthousiasme begon bij een docent en zes studenten. De lessen vinden plaats op het overdekte terras dat in het kantoor is ingericht. De training duurt drie jaar, waarna een officieel examen wordt afgelegd.

4 jonge vrouwen hebben deelgenomen aan het officieel staatsexamen en zijn geslaagd. Het aantal jonge vrouwen die de opleiding volgen is gestegen tot 18. Het maximum.

Infrastructuur: we hebben het lokaal geschilderd en van ventilatoren voorzien.

 

2019

In groepen samenwerken loopt niet altijd zoals het moet, en al vlug treden conflicten op.
Onze naaisters werden na onenigheid op het matje geroepen in het bijzijn van hun voogden en de voorzitter van het Syndicaat.

Hoe gaat dat soms? Jonge vrouwen onder elkaar… We grijpen tijdig in, zodat de situatie niet escaleert

2020

Februari... jammer genoeg, respectloos gedrag van de cursisten (en dit na herhaaldelijk met hen te hebben besproken) zagen wij ons verplicht om het naaiatelier voorlopig te sluiten.

Acht onder hen, nemen deel aan het examen in september. Hiervoor heeft Kathleen het examengeld betaald zodat zij nog de kans hebben om hun diploma te behalen.